En sejr for Tyrkiet, en sejr for muslimerneRedaktionen d. 17 juli 2016, 

redaktionen@munida.dk 


Al-’Adl (Den Retfærdige) er et af Allahs 99 navne, og netop dette navn kom i høj grad til udtryk ved de seneste hændelser i Tyrkiet natten til lørdag den 16. juli 2016. Situationen tåler ikke indledninger og politisk korrekte formuleringer, da det er tydeligt for hele verden, at kampen mod Islam er optrappet, og historien om det Egyptiske kup forsøgte at gentage sig.

Vi takker og lovpriser Allah Subhanahu wa Ta’ala for at beskytte Tyrkiet og dets folk mod korruption og ondskab fra det uoprigtige og illegitime kupforsøg.

Erdogan er en folkevalgt præsident, som har bevist sit værd for landet og leveret historiske resultater for landets økonomi og velstand. Alligevel bevidner vi, hvordan han angribes gang på gang med bundløs og uoprigtig argumentation, der ingen andre følger har end destruktion og ødelæggelse. Alt dette skyldes hans islamiske værdier og principper i et land med en islamisk befolkning og historie.

Hvorfor skal man lykønske Erdogan og Tyrkiet?

Erdogan har ført en retfærdig og solid politik igennem sit embede, både i Tyrkiet og for andre lande og folkefærd, der har været i nød. Dette illustreres senest ved de syriske flygtninge, hvor det skønnes, at landet har taget imod over 1,9 millioner flygtninge. Ved at tage ansvar og udvise sand lederskab ved store kriser som den syriske, kan man kun erklære troskab og anerkendelse for Erdogan. Det kan ikke understreges nok, at han er en legitim folkevalgt præsident, og ikke en diktatorisk magthaver, som offentligheden og medierne forsøger at fremstille ham som.

Som tidligere nævnt, er Al-’Adl (Den Retfærdige) et af Allahs navne. Dette kommer endvidere til udtryk ved, at mennesket uanset religion belønnes af Allah i denne verden ved udførelsen af gode handlinger. Allah nævner om sig selv, at han ikke lader de gode handlinger gå tabt:

’’Sandelig tillader Allah ikke, at belønning for dem der gør godt går tabt’’ (At-Tawbah:120)

Det er et tegn fra Allah subhanahu wa ta’ala, og man skal have tillid til Allah, om at Han aldrig vil svigte personer, præsidenter eller lande så længe de udfører gode handlinger.

Islam er retfærdighedens religion, og når et helt land forsøges dæmoniseret for dets værdier og standhaftighed ved Allahs religion, må vi stå sammen. Vi skal stå sammen mod uretfærdigheden og det korrupte forsøg på at vælte noget, som er opstået under selvsamme principper som majoriteten af de vestlige lande, herunder Danmark, går i krig for at indføre – demokratiet.

Vi hylder derfor retfærdigheden og lykønsker præsidenten og det standhaftige folk for at stå imod puslespillets planlægning og påminder om, at Allah er den bedste planlægger.

Det er bemærkelsesværdigt at bevidne den muslimske nation på verdensplan stå sammen, og udvise det der ligner konsensus omkring støtten og opbakningen til Erdogan. Herudover har der været en fælles sorg over kuppets opstanden og glæde over dens fiasko.

Et af de stærkeste velsignelser og signaler fra Allah subhanahu wa ta’ala, om hvorvidt man er på sandheden, er at Allah samler folket, jf. Profeten Sala Allahu alaihi wa Sallams hadith: ’

’Min Ummah (folk) vil ikke blive samlet under vildledning’’ – Hadith

På samme tid ser man de, som konstant angriber Islam og muslimerne have en stilheds konsensus om kuppets legitimitet.

Hykleriets sande ansigt

Det er uhyggeligt at se reaktionerne fra vestlige og islamfjendtlige medier. Modviljen for islamisk dominans – uagtet hvor godt det må være for et folk – er tydelig. Denne modvilje for at lade islam få gennembrud er et mareridt for hyklerne og de, som følger lyster og begær. Man påstår, at man ønsker fred, samtidig med, at man tyer til vold og tvang for at opnå dette mål. Dette er en form for hykleri, som – efter sidste nats hændelser – er blevet afsløret for verdenssamfundet.

Den danske opinions skizofreni

Måden hvorpå den danske opinion har reageret på de tyrkiske hændelser er en tragikomisk historie i sig selv. Den danske opinion – og de danske politikere i særdeleshed – drager konklusioner, hvis formål udelukkende synes at være at ødelægge Erdogans position. Man vælger at anticipere et negativt udfald for den legitime, demokratisk folkevalgte regering. Diskursen er vendt til, at manden, Ergodan, har ført et Islamisk demokrati, som angiveligt skulle være noget unaturligt og undertrykkende. Straks efter kupfiaskoen vender alle tilbage til tavsheden igen, for han er jo valgt demokratisk.

En mærkværdig illustration på hvordan tonen ændrer sig, er måden hvorpå, Anders Samuelsen, straks da kupforsøget startede, hånede og latterliggjorde Erdogan. I samme øjeblik kuppet mislykkedes, slettede han sit opslag – (se det slettede opslag nedenfor).

Vores politikere har et ansvar for at fremlægge saglig og fornuftig udlægning af deres holdninger, også selvom de er uenige. Det er dog skræmmende at se hvordan man i stedet vælger at fryde sig over et kup imod en legitim, demokratisk folkevalgt præsident.

Afslutningsvist kan man ikke undgå at undre sig over, hvordan flere danske medborgere, gennem de sociale medier, vælger at anskue sagen fra et egennyttigt perspektiv, herunder hvorvidt hændelserne vil påvirke vores feriepriser i fremtiden. Er det ikke kun fair, at man udviser bekymring og solidaritet for det land, der har stået blandt danskernes favorit feriedestination? I og med, at man har fundet ro og fred nok til at kunne undslippe hverdagen og tage sin familie derned i flere år, mener vi kun, at det er fair, at man i stedet for at tænke på næste ferie i Tyrkiet, rent faktisk også tænker på folket dernede og de livstab der har været ved seneste hændelser.

(Visited 293 times, 1 visits today)