Visioner

  • IMG_0062At være en ledende ungdomsorganisation dedikeret til at øge vidensniveauet og tarbiyah hos unge muslimer i Danmark
  • At opfordre til praktisering af Islam i sin helhed, herunder at være et værditilførende led for samfundet
  • At øge det muslimske sammenhold på det individuelle og organisatoriske plan, uanset geografisk lokation i Skandinavien

Hvem er vi?

Vi er en muslimsk ungdomsforening, bestående hovedsageligt af unge muslimer, som inspireret af den muslimske tro og de smukke værdier forener identiteter, bygger bro over kløfter og hjælper unge med at bevare deres muslimske identitet, og sprede det islamiske budskab til den danske befolkning. Foreningens medlemmer består ligeligt af unge kvindelige og mandlige medlemmer.

Hvad er vores formål?

Vi ser det som vores vigtigste opgave at vejlede og motivere unge muslimer i Danmark til at blive velfungerende borgere, som deltager aktivt i det danske samfund, men som samtidig har en sand islamisk forståelse. Vi søger derfor flere hovedmål. At kende sin Gud og have indsigt i formålet med livet, at tilegne sig grundlæggende islamisk viden, at efterleve den høje moralske standard, man som muslim er forpligtet til, og at indgå i det danske samfund som afbalancerede rollemodeller.

En muslim med en grundlæggende islamisk forståelse vil udmønte sig i en person, som er i balance med sig selv og derfor vil være i stand til at klare de udfordringer, der hører med til at leve i et moderne samfund. Dette skyldes, at islam opfordrer til at tilstræbe efter viden og deltage aktivt i det samfund, man befinder sig i.

Hvordan når vi vores mål?

For at indfri disse ambitiøse mål, er det vigtigt at have et stærkt sammenhold medlemmerne imellem. Dette opnås ved ugentlige sammentræf i forbindelse med sociale aktiviteter såsom foldbold, sommerhusture og lignende arrangementer. Derudover tilbyder Muslimsk Ungdom i Danmark forskellige undervisningsforløb i islam og muslimske samfundsforhold, tilrettelagt alt efter medlemmernes behov og ønsker.

Hvor kommer vi fra?

I Muslimsk Ungdom i Danmark lægger vi vægt på at have et stærkt fællesskab medlemmerne imellem. Vi er åbne over for alle uanset etnisk herkomst. Herved prøver vi at leve op til islams smukke universelle budskab. Dette budskab afspejler sig også i Muslimsk Ungdom i Danmark medlemsskare, som består af personer, der har deres oprindelse fra vidt forskellige lande og vidt forskellige kontinenter.

(Visited 1.585 times, 1 visits today)